certificaat van overeenstemming voor fabrikanten van ontsmettingsmiddelen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en ...- certificaat van overeenstemming voor fabrikanten van ontsmettingsmiddelen ,heeft ondergaan; dat deze procedure voorts de fabrikanten in staat moet stellen een certificaat van overeenstemming op te stellen voor alle voer-tuigen die in overeenstemming zijn met een goedgekeurd type; dat een voertuig dat van dit certificaat is voorzien, door alle Lid-Staten als in overeenstemming met hun eigen wetgeving moet worden beschouwd;Vertaling van "a certificate of conformity" in ... - ReversoHet verplicht fabrikanten er bovendien toe een certificaat van overeenstemming af te geven voor elk voertuig dat in overeenstemming met de typegoedkeuring is geproduceerd. The vehicle shall belong to a vehicle type that is type-approved under this Regulation and covered by a certificate of conformity in accordance with Directive 2007/46/EC.De verhandeling van bouwproducten | FOD Economie

Verplichtingen voor de fabrikanten, de importeurs en de distributeurs. Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant bij het op de markt brengen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de overeenstemming van het bewuste product met de aangegeven prestaties ervan.

Vertaling van "certificato di conformità" in Nederlands

Het verplicht fabrikanten er bovendien toe een certificaat van overeenstemming af te geven voor elk voertuig dat in overeenstemming met de typegoedkeuring is geproduceerd. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Tanzania | Afrikaanse Vrijstellingen | Afrika Inklaring ...

Het certificaat van overeenstemming (CoC) is verplicht voor de douaneafhandeling. Tanzania's Bureau of Standards (TBS) had de PSO-programma om het land te beschermen geïntroduceerd, consumenten en lokale producenten uit de volgende: Oneerlijke concurrentie van ingevoerde goederen die niet voldoen aan de normen die zijn goedgekeurd

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en ...

heeft ondergaan; dat deze procedure voorts de fabrikanten in staat moet stellen een certificaat van overeenstemming op te stellen voor alle voer-tuigen die in overeenstemming zijn met een goedgekeurd type; dat een voertuig dat van dit certificaat is voorzien, door alle Lid-Staten als in overeenstemming met hun eigen wetgeving moet worden beschouwd;

Eindelijk Belgische wetgeving inzake drones « Ponet-law

Fabrikanten kunnen voor een type van RPAS een certificaat van overeenstemming voor een RPA aanvragen , een soort gelijkvormigheidsattest voor drones dus, bij het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart. Elke RPAS dient een vlieghandboek te hebben waarin de eigenschappen, de mogelijkheden en de gebruikslimieten waarbinnen het RPAS beschouwd ...

L_2009140NL.01000101.xml

In Richtlijn 2007/46/EG is bepaald dat fabrikanten voor elke nieuwe personenauto een certificaat van overeenstemming moeten afgeven en dat de lidstaten alleen toestemming mogen geven voor de registratie en het in het verkeer brengen van een nieuwe personenauto als voor die auto een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven.

Verordening (EU) nr. 1014/2010 van de Commissie van 10 ...

het vergezeld gaat van een dergelijk certificaat van over­ eenstemming. Het is dan ook logisch dat het certificaat van overeenstemming de belangrijkste bron is voor de informatie die de lidstaten moeten registreren, ter be­ schikking stellen van de fabrikanten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 443/2009 en

Wat ? Waarom ? Hoe - GESA

Deel III is het omvangrijkste deel van deze brochure en is eerder gericht naar de fabrikanten. Vooreerst wordt uitgelegd wat de verschillende mogelijkheden zijn om de CE-markering te bekomen en wat de voorschriften voor certificatie zijn.

QuoVadis - RDW Certificaten

RDW Certificaten. Het aanleveren van het digitale Certificaat van Overeenstemming (CVO) is de start van de inschrijving van een nieuw voertuig. Fabrikanten, of de vertegenwoordiger van de fabrikant, die op de typegoedkeuring van het voertuig staan, moeten de digitale CVO ondertekenen door gebruik te maken van een aan hen uitgegeven signing certificaat.

CE-markering drukvaten van eenvoudige vorm (2014/29/EU ...

Bent u leverancier van drukvaten van eenvoudige vorm? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Correspondent - FAGG

Deze verklaring van overeenstemming verbindt de fabrikant ertoe om minstens op de volgende gebieden (niet-beperkende lijst) aan de MDR/IVDR-vereisten te voldoen: ... Het certificaat van het hulpmiddel is geldig volgens Richtlijn 93/42/EEG. ... De nieuwe eisen voor fabrikanten zijn echter van toepassing vanaf 26 mei 2021. Dit betekent dat de ...

Vertaling van "certificato di conformità" in Nederlands

Het verplicht fabrikanten er bovendien toe een certificaat van overeenstemming af te geven voor elk voertuig dat in overeenstemming met de typegoedkeuring is geproduceerd. Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

L 277/60 NL Publicatieblad van de Europese Unie 13.10

Het certificaat van overeenstemming moet worden vereenvoudigd om de lasten voor fabrikanten te verminderen. (5) Voor alle duidelijkheid en consistentie moet de informatie over het remmen op het formulier met de testresultaten worden uitgebreid en verbeterd. (6)

Keuring en risicoanalyse van liften - Vinçotte

Keuring en risicoanalyse van liften. Als lifteigenaar bent u er wettelijk toe verplicht om ervoor te zorgen dat de veiligheid van gebruikers van uw lift te allen tijde is gewaarborgd.Preventief onderhoud en periodieke keuringen zijn vereist. Daarnaast moeten relevante documenten altijd beschikbaar zijn voor derden. Is uw lift ouder dan 15 jaar, dan moet u een risicoanalyse laten uitvoeren die ...

Overeenstemming van productie (CoP) voor fabrikanten van ...

Overeenstemming van productie (CoP) voor fabrikanten van voertuigen of onderdelen De RDW mag een EG/ECE-typegoedkeuring verlenen zodra is vastgesteld dat u als fabrikant de procedures van Kaderrichtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) 2018/858, 168/2013/EC, 167/2013/EC en/of Agreement 1958 van de ECE naar behoren heeft uitgevoerd.

Tanzania | Afrikaanse Vrijstellingen | Afrika Inklaring ...

Het certificaat van overeenstemming (CoC) is verplicht voor de douaneafhandeling. Tanzania's Bureau of Standards (TBS) had de PSO-programma om het land te beschermen geïntroduceerd, consumenten en lokale producenten uit de volgende: Oneerlijke concurrentie van ingevoerde goederen die niet voldoen aan de normen die zijn goedgekeurd

L_2009140NL.01000101.xml

In Richtlijn 2007/46/EG is bepaald dat fabrikanten voor elke nieuwe personenauto een certificaat van overeenstemming moeten afgeven en dat de lidstaten alleen toestemming mogen geven voor de registratie en het in het verkeer brengen van een nieuwe personenauto als voor die auto een geldig certificaat van overeenstemming is afgegeven.

Wat ? Waarom ? Hoe - GESA

Deel III is het omvangrijkste deel van deze brochure en is eerder gericht naar de fabrikanten. Vooreerst wordt uitgelegd wat de verschillende mogelijkheden zijn om de CE-markering te bekomen en wat de voorschriften voor certificatie zijn.

Correspondent - FAGG

Deze verklaring van overeenstemming verbindt de fabrikant ertoe om minstens op de volgende gebieden (niet-beperkende lijst) aan de MDR/IVDR-vereisten te voldoen: ... Het certificaat van het hulpmiddel is geldig volgens Richtlijn 93/42/EEG. ... De nieuwe eisen voor fabrikanten zijn echter van toepassing vanaf 26 mei 2021. Dit betekent dat de ...

DEKRA Product Testing & Certification | Elektrische veiligheid

De succesvolle afronding van een testprogramma kan leiden tot de uitgifte van een van onze erkende verklaringen, zoals een DEKRA Type Test Certificate, een DEKRA testrapport of CB rapport, een DEKRA Inspection of Test Report en/of een DEKRA Verklaring van Overeenstemming. Voor kritische markten en voor fabrikanten die hun focus op het maken van ...

REACH-certificering

In geavanceerde laboratoria worden fysisch-chemische eigenschappen ook getest voor het opstellen van het veiligheidsinformatieblad om te voldoen aan de vereisten van de REACH-toepassingsrichtlijn. Het REACH-certificaat van overeenstemming is een document waaruit blijkt dat een product voldoet aan de EU-REACH-richtlijn 1907 / 2006.

certificaten zonnepanelen | Zonnepanelen vergelijken

ANSI/UL 1703 certificaat. Deze test betekend dat zonnepanelen succesvol de tests voor het behalen van het ANSI/UL 1703 certificaat doorstonden. Dit document bewijst dat zonnepanelen voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de Amerikaanse en Canadese markt. Recyclage. Recyclage. Fabrikanten lid van de non-profit organisatie PV Cycle.

EAC - Product certificering voor Rusland | Certification ...

Product Certificering voor Russische Federatie. De meeste producten die geëxporteerd worden naar de Russische Federatie moeten voldoen aan nationale en internationale certificeringen alvorens deze vrij verhandeld kunnen worden binnen de interne markt van Rusland.

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING Certificaat Nr.: 146149-2013-AQ-NLD-RvA Rev. 2.0 Gecertificeerd sinds: 2014-11-03 Geldigheid: 2014-11-03 - 2019-11-03 Dit is ter bevestiging dat de laswerkzaamheden en aanverwante activiteiten die van invloed zijn op de integriteit van de lassen door: Van der Zalm Metaalindustrie B.V.

Copyright ©AoGrand All rights reserved