voor de fabricage van ontsmettingsmiddelen, welke vergunning vereist is

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Douane- en ...- voor de fabricage van ontsmettingsmiddelen, welke vergunning vereist is ,1 Voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik die voorkomen op de lijst in bijlage I van Verordening 428/2009 is een vergunning vereist.. 2 Voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I van Verordening 428/2009 voorkomen, is een vergunning vereist indien:. a. de exporteur door Onze Minister is meegedeeld dat de goederen geheel of gedeeltelijk ...Verbouwen: vergunning of meldingsplicht? | VerelstPlaatsen van bijgebouwen in de tuin (onder voorwaarden) Verbouwen met meldingsplicht Renovatiewerken die effect hebben op de stabiliteit van de woning zijn vrijgesteld van vergunning maar moeten wel gemeld worden! Als je bijvoorbeeld balken van de dakconstructie vervangt, een nieuwe raamopening in een gevel steekt of buitenmuren of draagmuren ...Tuintafel: kenmerken, de productie van materialen en ...

De meest betrouwbare - de koppeling shkantami. Ze kunnen zich carve out van massief hout of gekocht in de winkel. Voor shkantovyh interfaces met een speciale lijm voor schrijnwerk. Bijvoorbeeld BF / 2. Meubels met steunen in de vorm van een letter "X" Zoals -alternativa benen recht rekken. Zij hechten aan de tafel van de beste stabiliteit.

E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de ...

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 24/02/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden erkenning, gemedicineerde diervoeders, voorwaarden Opgesteld door

Hoe vraag ik een werkvergunning aan voor mijn huis

Voor het begin van de werkzaamheden is het raadzaam om met ons gemeentehuis te overleggen of het type werk dat we willen uitvoeren een vergunning nodig heeft of niet. Niet alle werken hebben toestemming nodig: soms is het alleen nodig om het werk aan het gemeentehuis te communiceren, zodat het over kennis beschikt, die bekend staat als een ...

Vergunningen voor uw bedrijf | Ondernemersplein - KVK

Vergunningen voor uw branche. In sommige branches heeft u een vergunning nodig voor u kunt beginnen. Als u start in de horeca bijvoorbeeld. Maar ook bij goederen- of taxivervoer en bij financiële dienstverlening. Bekijk de verplichtingen per branche. Vestigingsvergunning is niet nodig. Vroeger moesten sommige ondernemingen een ...

Melding | Vergunning nodig? | Vergunningen | Overzicht ...

In Antwerpen geldt naast de Vlaamse wetgeving ook de Bouwcode. Voor werken aan de achter- of zijgevel van panden die gelegen zijn in CHE-gebied of opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. (Artikel 5 Bouwcode). Of uw pand hieraan voldoet, kan u hier controleren. Welke ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de ...

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen E.8.6 Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders Referentie PCCB/S1/CKS/ Datum 24/02/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf Datum publicatie Trefwoorden erkenning, gemedicineerde diervoeders, voorwaarden Opgesteld door

Regelgeving | Vergunningen | Overzicht | Antwerpen.be

Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt.

Verordening 2000/1334 - Instelling van een ...

Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik. Publicatieblad Nr. L 159 van 30/06/2000 blz. 0001 - 0215. Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad ...

Welke vergunningen zijn nodig om een grote opening voor ...

Iowa City, Iowa, vereist bijvoorbeeld bedrijven op privé-eigendom om een vaandelvergunning aan te vragen. De vergunning vervalt na 30 dagen en kan alleen 'Grote opening' zeggen. Neem contact op met de Kamer van Koophandel of het stadhuis van uw stad voor meer informatie over het gebruik van banners. Tijdelijke alcohol

Wat zijn de stappen in het productieproces van de ...

Een vergunning is vereist in alle staten en het district Columbia, evenals in Guam, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Om een vergunning te verkrijgen, moeten apothekers in het algemeen een arts of apotheek (Pharm. D.) diploma van een universiteit van de farmacie en slagen voor verschillende examens. Onderwijs en training.

Aanvragen van een vergunning voor vervoer | Aanvragen en ...

Voorts zijn de artikelen 16, 17, 17a van de Kernenergiewet van belang. Deze artikelen bevatten regels voor het voorbereiden van het besluit op de aanvraag. Uit artikel 17, tweede lid, volgt dat op de procedure voor de verkrijging van de aangevraagde vergunning Hoofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van ...

DE BETEKENIS VAN DE OVERHEIDSVERGUNNING VOOR DE ...

B. Invloed van de vergunning op de sanctie . 48 V. De aansprakelijkheid van de vergunningverlener. 53 VI. ... Voor de doeleinden van onder­ ... en zulks op verzoek van elke partij welke doet blijken van een benadeling of belang (9).

Voor de hervergunning van de milieuvergunning van de ...

Catala is vergund voor de fabricage van 44 000 ton golfkarton per jaar. In het MER moeten consequent de productiecapaciteiten van golfkarton, golfbladen en papier aangegeven worden. Het MER zal deze activiteiten goed dienen te beschrijven met een duidelijk onderscheid tussen welke de huidige situatie is en welke de geplande en op welke

CURIA - Documents

De omvang van de verplichting om over een vergunning voor het in de handel brengen te beschikken is door het Hof bevestigd in het arrest Aventis Pharma, waarin het wees op het vereiste (in wat thans artikel 6, lid 1, van de verordening en de artikelen 8, lid 3, en 11 van richtlijn 2001/83 zijn) dat de aanvraag van een vergunning vergezeld gaat ...

Het Europees regulatoir systeem voor geneesmiddelen

delen zijn overal in de EU hetzelfde, ongeacht welke route is gevolgd voor de vergunning van een geneesmiddel. Een belangrijk kenmerk van het EU-regulatoir systeem voor geneesmiddelen is transparantie over de wer-king en de besluitvormingsprocedure ervan. Voor elk geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik waarvoor,

Aanvragen van een vergunning | Customs Knowledge

Het aanvragen van een douanevergunning vereist vaak meer dan het schrijven van een verzoek aan de Douane. U zult op voorhand moeten kijken of uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet die noodzakelijk zijn om voor een bepaalde vergunning in aanmerking te komen.

Hoe vraag ik een werkvergunning aan voor mijn huis

Voor het begin van de werkzaamheden is het raadzaam om met ons gemeentehuis te overleggen of het type werk dat we willen uitvoeren een vergunning nodig heeft of niet. Niet alle werken hebben toestemming nodig: soms is het alleen nodig om het werk aan het gemeentehuis te communiceren, zodat het over kennis beschikt, die bekend staat als een ...

Voor de hervergunning van de milieuvergunning van de ...

Catala is vergund voor de fabricage van 44 000 ton golfkarton per jaar. In het MER moeten consequent de productiecapaciteiten van golfkarton, golfbladen en papier aangegeven worden. Het MER zal deze activiteiten goed dienen te beschrijven met een duidelijk onderscheid tussen welke de huidige situatie is en welke de geplande en op welke

Vertaling van "fabrication des médicaments" in Nederlands

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om te bewerkstelligen dat voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik een vergunning is vereist. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que la fabrication des médicaments soit soumise à la possession d'une autorisation.

Milieuregels voor de basis-chemie in het Bal - Aan de slag ...

Het Besluit activiteiten leefomgeving maakt deel uit van de Omgevingswet.Dit valt eronder. De milieubelastende activiteit basis-chemie staat in paragraaf 3.3.8 van het Bal. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. De nadelige gevolgen zijn vooral verontreiniging van de lucht, lozingen, afvalstoffen en het gebruik van energie.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van ...

Overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, is de verplichting tot het uitvoeren van een project-m.e.r. overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2, tweede lid van het ...

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Douane- en ...

1 Voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik die voorkomen op de lijst in bijlage I van Verordening 428/2009 is een vergunning vereist.. 2 Voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I van Verordening 428/2009 voorkomen, is een vergunning vereist indien:. a. de exporteur door Onze Minister is meegedeeld dat de goederen geheel of gedeeltelijk ...

Nedax - Kamer van Koophandel scherpt EG richtlijn aan!

Deze vergunning, welke 1 jaar geldig is, wordt verstrekt na overlegging van een vertaald document, de zogenaamde EG verklaring. Deze EG verklaring wordt afgegeven in Nederland door de Kamer van Koophandel. Door middel van deze EG verklaring bevestigt de K.v.K aan de Duitse HWK dat het betreffende bedrijf kennis en kunde bezit om het beoogde ...

Welke vergunningen horen bij jouw activiteit? - Xerius

Je vergunning hangt af van je activiteit. Het aanvragen van je vergunning is één van de haltes op weg naar een eigen zaak. Welk exemplaar jij precies nodig hebt, hangt uiteraard af van je plannen. Ga je bijvoorbeeld met voeding aan de slag, dan zal je niet kunnen ontsnappen aan een eetwarenvergunning.

Copyright ©AoGrand All rights reserved