leveranciers van ontsmettingsmiddelen voor overheidsopdrachten

Elektronische facturatie voor Brusselse ...- leveranciers van ontsmettingsmiddelen voor overheidsopdrachten ,Vanaf 1 november geldt dat voor alle overheidsopdrachten. De minister wijst erop dat elektronische facturatie - de volledige digitalisering van de factureringsprocedure, van de ontvangst tot de boeking - een reële meerwaarde oplevert voor de overheidsinstellingen en hun leveranciers.Overheidsopdrachten en raamcontracten | Vlaanderen InternInformatie over de regelgeving overheidsopdrachten, handige instrumenten zoals modellen voor van opdrachtdocumenten enz. De entiteiten van de Vlaamse overheid genieten ook van een ondersteuningsaanbod op het vlak van overheidsopdrachten. Lees alle informatie over de impact van de coronacrisis op overheidsopdrachten.Overheidsopdrachten van A tot Z - OVAZNNB - NCOI

Tijdens de 6,5-daagse opleiding 'Overheidsopdrachten van A tot Z' leert u in detail welke technische stappen u moet zetten bij het opstellen van een marktconforme aanbesteding, de opmaak van een bestek en de keuze van de beste leverancier voor uw opdracht. U krijgt uiteraard ook een update van de nieuwste wetgeving en rechtspraak.

leveranciers ontsmettingsmiddelen aankoop offerte | Europages

Doorloop de potentiële 1042 leveranciers van de sector ontsmettingsmiddelen op Europages, platform voor internationale sourcing B2B.

leveranciers ontsmettingsmiddelen - niet medisch aankoop ...

Doorloop de potentiële 999 leveranciers van de sector ontsmettingsmiddelen - niet medisch op Europages, platform voor internationale sourcing B2B.

Fabrikant producent ontsmettingsmiddelen | Europages

Leverancier van: ontsmettingsmiddelen voor de geneeskundige-technische sector | ... leveranciers of dienstverleners in Europa en de rest van de wereld. Sinds mei 2019 zijn het Europese platform EUROPAGES en de B2B-marktplaats Wer liefert Was (WLW), martkleider in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, samengesmolten in de nieuwe entiteit Visable

Wetgeving overheidsopdrachten - de spelregels | Vlaamse ...

Elke kandidaat voor een opdracht moet op een gelijke wijze worden behandeld, de vrije concurrentie moet kunnen spelen en de gunning van een opdracht moet op transparante wijze gebeuren. Van toepassing op sportfederaties? Kort gezegd vallen twee grote categorieën van instanties onder de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten.

Contactinformatie voor leveranciers | Pidpa

Dienst aankoop- en overheidsopdrachten Desguinlei 246 2018 Antwerpen T 03 216 86 93 (enkel voor aanbestedingen) [email protected] Overslaan en naar de inhoud gaan Leveranciers

Overheidsopdrachten succesvol uitvoeren - OVUITNB - NCOI ...

Workshop 2: uitvoering van opdrachten voor leveringen en diensten - cases. U doorloopt een aantal cases van A tot Z. Deze voorbeelden geven u inzicht in het hanteren van de algemene aannemingsvoorwaarden bij het uitvoeren van een opdracht van werken. Volgende topics komen aan bod: Uitvoering van werken; Chronologisch verloop van uitvoering ...

leveranciers niet geneeskrachtige ontsmettingsmiddelen ...

Gerichte zoekopdrachten voor: Ontsmettingsmiddelen - niet medisch Met de interactieve kaart van de sector Ontdek welke landen op zoek zijn naar leveranciers in uw land en alle andere zoekstromen op Europages, land per land.

De procedure overheidsopdrachten voor lokale besturen - Paddle

Voor leveranciers is de eerlijke concurrentie die hiermee wordt gecreëerd het belangrijkste voordeel. Ze kunnen meedingen naar overheidsopdrachten en op basis van dat proces wordt de opdracht toegekend. Het grootste voordeel voor de overheidsinstanties is dat zij verschillende offertes zullen krijgen en kunnen vergelijken.

e-invoicing voor leveranciers | Vlaanderen Intern

De Vlaamse overheid vraagt e-facturen van haar leveranciers voor alle opdrachten sinds 1.1.2017. Deze verplichting is voor jou als bedrijf een opportuniteit. Maak hier gebruik van om je hele facturatieproces te digitaliseren en zo een belangrijke stap naar verdere digitalisering te zetten Maak een keuze die strategisch en doordacht is.

Algemene beginselen | Vlaanderen Intern

Wat betreft het verstrekken van nadere informatie over de opdrachtdocumenten moet de aanbesteder dit uiterlijk 6 dagen vóór het uiterste tijdstip van ontvangst doen, voor zover tijdig aangevraagd (art. 64, § 2 Wet Overheidsopdrachten). In het geval van een versnelde procedure bedraagt deze termijn vier dagen (de regelgeving verwijst hier ...

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ...

In het geval van een opdracht voor werken, leveringen of diensten: Wanneer de goed te keuren uitgave lager is dan de door de Koning vastgestelde bedragen (zonder BTW): voor werken, leveringen en de meeste diensten is dit 139.000 euro.

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

2 Voor overheidsopdrachten voor diensten, overheidsopdrachten voor werken en overheidsopdrachten voor leveringen die bijkomende diensten of werkzaamheden voor aanbrengen en installeren inhouden, kan een aanbestedende dienst van een rechtspersoon verlangen dat deze in de inschrijving of in het verzoek tot deelneming de namen en de ...

Situering en toepassingsgebied | Lokaal Bestuur Vlaanderen

De wetgeving overheidsopdrachten biedt de aannemers van werken, leveranciers of dienstverleners ook de nodige garanties dat er een juiste afweging is van de ondernemers en dat de overheid de overheidsopdracht niet zou gunnen op basis van favoritisme. De wetgeving overheidsopdrachten steunt op twee basisprincipes.

Gids Wetgeving Overheidsopdrachten - Deloitte US

organisatie van aankoopafdelingen, ook binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten. Dit houdt o.a. in het opzetten van rapportering voor opvolgen van aankoopdossiers, uittekenen van processen, opmaken van aankoopplannen en het inschatten van personeeels-behoeften en impact. Aankoop expertise

Contactinformatie voor leveranciers | Pidpa

Dienst aankoop- en overheidsopdrachten Desguinlei 246 2018 Antwerpen T 03 216 86 93 (enkel voor aanbestedingen) [email protected] Overslaan en naar de inhoud gaan Leveranciers

LiaWeb : software voor beheer van overheidsopdrachten ...

LiaWeb: software voor beheer van overheidsopdrachten . Plan, plaats, volg en realiseer uw overheidsopdrachten vlot en in alle juridische conformiteit met behulp van een moderne interface die u stap voor stap begeleidt. LiaWeb integreert alle vereiste wettelijke bepalingen onder het toeziende oog van het vooraanstaande advocatenkantoor Equal Partners, referentie in het domein van ...

Expert Overheidsopdrachten - WIJGMAAL

Als expert bied je ondersteuning in het kader van Overheidsopdrachten, facilitaire- en andere contracten. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van SamenFerm. Het takenpakket biedt afwisseling en je doorloopt het hele aankoopproces. **Groepsaankopen onder wetgeving overheidsopdrachten** Kerntaak: Je ondersteunt groepsaankopen waarvoor de wetgeving op de overheidsopdrachten van ...

EU-lidstaten melden illegale en niet-effectieve ...

Jun 09, 2020·De grote vraag naar ontsmettingsmiddelen ter bestrijding van COVID-19 en de verlening door de lidstaten van vergunningen voor gezondheidsnoden hebben nieuwe producenten en leveranciers op de markt gebracht. Deze bedrijven hebben mogelijk geen voorkennis van het toepasselijke rechtskader.

Info voor leveranciers | AZ Jan Palfijn

Info voor leveranciers De dienst Aankoop van het AZ Jan Palfijn ziekenhuis werkt volgens de geldende wetgeving overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Bent u als leverancier geïnteresseerd in een samenwerking met het ziekenhuis?

Situering en toepassingsgebied | Lokaal Bestuur Vlaanderen

De wetgeving overheidsopdrachten biedt de aannemers van werken, leveranciers of dienstverleners ook de nodige garanties dat er een juiste afweging is van de ondernemers en dat de overheid de overheidsopdracht niet zou gunnen op basis van favoritisme. De wetgeving overheidsopdrachten steunt op twee basisprincipes.

e-invoicing voor leveranciers | Vlaanderen Intern

De Vlaamse overheid vraagt e-facturen van haar leveranciers voor alle opdrachten sinds 1.1.2017. Deze verplichting is voor jou als bedrijf een opportuniteit. Maak hier gebruik van om je hele facturatieproces te digitaliseren en zo een belangrijke stap naar verdere digitalisering te zetten Maak een keuze die strategisch en doordacht is.

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking ...

In het geval van een opdracht voor werken, leveringen of diensten: Wanneer de goed te keuren uitgave lager is dan de door de Koning vastgestelde bedragen (zonder BTW): voor werken, leveringen en de meeste diensten is dit 139.000 euro.

Overheidsopdrachten van A tot Z - OVAZNNB - NCOI

Tijdens de 6,5-daagse opleiding 'Overheidsopdrachten van A tot Z' leert u in detail welke technische stappen u moet zetten bij het opstellen van een marktconforme aanbesteding, de opmaak van een bestek en de keuze van de beste leverancier voor uw opdracht. U krijgt uiteraard ook een update van de nieuwste wetgeving en rechtspraak.

Copyright ©AoGrand All rights reserved