goedkeuringen voor ontsmettingsbedrijven

Individueel goedkeuringscertificaat | Vlaanderen.be- goedkeuringen voor ontsmettingsbedrijven ,Bouwt of verbouwt u eenmalig een voertuig voor de openbare weg? Dan vraagt u een individueel goedkeuringscertificaat aan via BEVASYS, Fastlane of een erkende technische dienst. Het certificaat bewijst dat het voertuig in orde is conform de Europese wetgeving, vooral rond milieu en veiligheid, en dat het kan worden ingeschreven.Goedkeuring van afwijkende bedingen | Dé GemeenteadvocaatVoor de huur en verhuur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW bevatten de artikelen 7:290 t/m 7:310 BW uitvoerige bepalingen waarvan in beginsel niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken. Soms hebben zowel verhuurder als huurder er echter belang bij om van deze bepalingen af te wijken en wensen zij daarover contractuele ...



Goedkeuring - 7 definities - Encyclo

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken.

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Artikel 2.3. Vrijstellingen en algemene voorschriften . 1. De in artikel 2.2, eerste, tweede en derde lid gestelde verboden gelden niet voor inrichtingen voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voor zover het oprichten, veranderen of veranderen van de werking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de waterwinning.

Goedkeuring - Zelfvertrouwen

Voor de langere termijn is dit handelen en denken funest. Het zo afhankelijk opstellen gaat ten koste van je eigenwaarde. Als het je tegenzit heb je geen gereedschappen ontwikkeld om ermee om te gaan. En mensen zijn op den duur dat jaknikken en dat volgen ook wel beu. Misschien hebben ze nog medelijden met je en dan zakt je eigenwaarde wel naar ...

Wet- en regelgeving | Flanders Trade

Andere benodigde vergunningen voor de uitvoer van bepaalde goederen Voor bepaalde goederen zijn extra goedkeuringen van de betrokken ministeries vereist, overeenkomstig de Customs (Prohibition of Export) Order uit 1998. Het gaat onder andere om de volgende goederen: afval en toxische stoffen (Director General of Environmental Quality)

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Artikel 2.3. Vrijstellingen en algemene voorschriften . 1. De in artikel 2.2, eerste, tweede en derde lid gestelde verboden gelden niet voor inrichtingen voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voor zover het oprichten, veranderen of veranderen van de werking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de waterwinning.

Artikel 13. Individuele goedkeuringen

Artikel 13. Individuele goedkeuringen §1. De goedkeuringsinstantie kan een specifiek, al dan niet uniek voertuig vrijstellen van de toepassing van een of meerdere bepalingen van dit hoofdstuk of van een of meerdere in bijlage 26 of in bijlage 33 vermelde regelgevingen en alternatieve voorschriften opleggen.

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling | Ad de Laat

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde beperking van de renteaftrek bij partners die gezamenlijk een eigen woning kopen.

Wet- en regelgeving | Flanders Trade

Andere benodigde vergunningen voor de uitvoer van bepaalde goederen Voor bepaalde goederen zijn extra goedkeuringen van de betrokken ministeries vereist, overeenkomstig de Customs (Prohibition of Export) Order uit 1998. Het gaat onder andere om de volgende goederen: afval en toxische stoffen (Director General of Environmental Quality)

Wet- en regelgeving | Flanders Trade

Andere benodigde vergunningen voor de uitvoer van bepaalde goederen Voor bepaalde goederen zijn extra goedkeuringen van de betrokken ministeries vereist, overeenkomstig de Customs (Prohibition of Export) Order uit 1998. Het gaat onder andere om de volgende goederen: afval en toxische stoffen (Director General of Environmental Quality)

Goedkeuring or-notulen - ORnet

Aug 22, 2011·Sommigen ondernemingsraden hebben wel de gewoonte om voor verspreiding van de or-verslagen de bestuurder deze ter inzage te geven. Niet ter goedkeuring, maar om hem in staat te stellen een volgens hem aperte onjuistheid of zeer ongewenste passage ter discussie te stellen. Uiteindelijk beslist ook dan de raad zelf.

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Artikel 2.3. Vrijstellingen en algemene voorschriften . 1. De in artikel 2.2, eerste, tweede en derde lid gestelde verboden gelden niet voor inrichtingen voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voor zover het oprichten, veranderen of veranderen van de werking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de waterwinning.

Wet- en regelgeving | Flanders Trade

Andere benodigde vergunningen voor de uitvoer van bepaalde goederen Voor bepaalde goederen zijn extra goedkeuringen van de betrokken ministeries vereist, overeenkomstig de Customs (Prohibition of Export) Order uit 1998. Het gaat onder andere om de volgende goederen: afval en toxische stoffen (Director General of Environmental Quality)

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

Artikel 2.3. Vrijstellingen en algemene voorschriften . 1. De in artikel 2.2, eerste, tweede en derde lid gestelde verboden gelden niet voor inrichtingen voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de waterwinning, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voor zover het oprichten, veranderen of veranderen van de werking redelijkerwijs noodzakelijk is voor de waterwinning.

Copyright ©AoGrand All rights reserved